Innkalling:

Protokoll:

Presentasjoner
Sak 21/20: Byvekstavtalen – status og tilleggsavtale – Henning Lervåg

Sak 22/20: Status for reiselivet – Hans Petter Øien Kvam

Sak 23/20: Status areal- og transportutvikling – Esther Balvers