Innkalling:

Protokoll:

  • Protokoll fra møte 28. september 2018

Presentasjoner:

Studenters kjennskap til Trondheimsregionen – Eirik Auråen

Trondheim Havn – Knut Thomas Kusslid

Nye Veier – Johan Arnt Vatnan

Luftfartsforum – Berit Rian