Innkalling:

Protokoll:

Presentasjoner:
Sak 38/22 – Partnerskap for forskning og innovasjon, Øystein Johannesen og Lars Onsøyen

Sak 39/22 – Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen, Ingunn Skaufel