Innkalling:

Protokoll:

  • Protokoll fra møte 13. desember 2019

Presentasjoner:

Nye Veier, status – Johan Arnt Vatnan

Masterplan Trondheim lufthavn – Marit Stigen/Ellen Weidemann

Celtic Norse, datakabel – Hans Petter Øien Kvam

Massedeponi – Esther Balvers