Innkalling:

Protokoll:

Presentasjoner

Sak 13/21 SJ sine planer for utviding av togtilbudet – Steinar Olsen

Sak 14/21 Havneutvikling Furuvika, NHP – Øyvind Christensen
Sak 14/21 Havneutvikling Trondheim Havn – Knut Kusslid

Sak 15/21 Forslag til ny Nasjonal Transportplan – Odd Inge Mjøen og Bjørn-Arve Raanes

Sak 16/21 Ny reisevaneundersøkelse – Hans Kringstad

Sak 17/21 Rapport om interkommunalt samarbeid– Øystein Johannessen (statsforvalteren)

Sak 19/21 Bærekraftig utvikling av boligfelt – Kari Skogstad Norddal og Julie Nordhagen (Asplan Viak)