Møtet i Rissa: Kjempebru og «Vi forandrer verden»

Regionrådet i Trondheimsregionen var samlet i Rissa fredag 20.september. Ordførere, opposisjonspolitikere og rådmenn drøftet alt fra mulig megabru over Trondheimsfjorden, via kampanjen «Vi forandrer verden» til bedrifter som kan få hjelp av smarte forskere. Her er forsamlinga på Vågen brygge i Råkvåg (mer tekst under bildet).

Rissa200913

Les et kort nyhetsbrev fra møtet her.

På dagsorden sto blant annet visjonen om ei 6,7 km lang flytebru over Trondheimsfjorden, presentert av Rissa Utvikling. Noen tankevekkende fakta:

  • Folketallet på Fosen er det samme i dag som i 1964 – 25 000.
  • Folketallet på Askøy og Sotra utenfor Bergen vokste fra 25 000 til 55 000 etter at øyene fikk bru.

Rissa Utvikling argumenterer med at ei bru vil knytte Fosen så tett til Trondheim at pendlertida blir lik den fra Klæbu, Malvik og Melhus. Trondheim trenger hjelp til å ta unna veksten og sikre tilgangen på kompetent arbeidskraft. Storbyen har knapphet på arealer.

Noen reiste spørsmål om tap/gevinst ved et slikt prosjekt – samfunnsøkonomisk og med tanke på klimagassutslipp. Det er imidlertid stemning for å prøve å få gigantbrua inn i Nasjonal Transportplan fra 2017. Ifølge Rissa Utvikling er flere av bruprosjektene i Fergefri E39 mer teknisk krevende enn kryssing over Trondheimsfjorden. 

Et parti med seilingshøyde (skråstagbru) kan fundamenteres på relativt grunt fjell ute i fjorden og gi god passasje i flytebrua.

Trondheimsregionen skal fornye Samferdselspolitisk fundament, som er en liste over prioriterte samferdselsprosjekter i regionen. Her blir brua tema.