Større havner – og livet før den siste olje

?????????????????????????

Trondheimsregionen var samlet i Malvik fredag 16. september. På dagsorden sto blant annet Trondheim havn, nye vekstområder etter oljetoppen og ny kunnskap om kommunene våre. Hva vet du egentlig om befolkning, boligbygging og arealbruk?

Les mer i dette nyhetsbrevet.

Se presentasjoner på møtesidene.

Havn skaper bølger
Trondheim havn planlegger stor utbygging på Orkanger (illustrasjonen), men det er uvisst når den kommer og hvor stor den blir. Havnevirksomheten bidrar til betydelig verdiskaping, viser analyse av ringvirkninger.

Transportsektoren er i rask endring på grunn av:

  • Automatisering. Ny teknologi gir raskere transport og behov for færre hender.
  • Klimatrusselen: Et relativt lite containerskip tilsvarer 400 trailere eller 10 km bilkø.

Trondheimsfjorden kan bli levende laboratorium for sjøens science fiction-løsninger.

Trøndelag etter olje og gass
Vi er mindre avhengige av olje og gass enn Vestlandet. men må uansett erstatte kolossalt mye olje- og gassbasert næring med annen verdiskaping. Vigdis Harsvik i Innovasjon Trøndelag peker særlig på tre satsingsområder fordi landsdelen har et fortrinn innen forskning og innovasjon:

Havbruk, bioøkonomi og utvikling av helse- og velferdsteknologi.

Hva kjennetegner kommunen våre?
Mye er likt, men mye er også forskjellig fra kommune til kommune i Trondheimsregionen. IKAP (Interkommunal arealplan) oppdaterer stadig et omfattende kunnskapsgrunnlag. Noen smakebiter i tabloid form:

Skaun har størst andel barn og lavest andel innvandrere av kommunene våre.
Trondheim og Midtre Gauldal har størst innslag fra andre land.
Klæbu, Rissa og Skaun er de mest markante bilkommunene i ei tid da det haster å  få folk over på miljøvennlig transport.
Bortsett fra Trondheim og til en viss grad Stjørdal  har alle kommunene svært mye å hente på å legge til rette for sykling.
Rissa, Midtre Gauldal og Skaun har fortsatt å bygge en stor andel eneboliger etter 2006.
Mest dyrkajord har forsvunnet i Trondheim, Melhus og Stjørdal (omdiskutert statistikk, riktignok).

Altså; Du kan lese mer i nyhetsbrevet (lenke øverst i artikkelen) og se presentasjoner på møtesidene.