NTNU30.05 22 krympRegionen møtes i Melhus:
Kunnskap er vår olje

Politikere og rådmenn i Trondheimsregionen samles i Melhus fredag 14.februar. De skal drøfte et forslag om å rendyrke kommersialisering av teknologi som regionens satsingsområde for å utvikle næringslivet vårt.

Fritt oversatt betyr det å utnytte kraften i forsknings- og utdanningsmiljøene enda bedre. Det skal gi nye, framtidsrettede bedrifter og arbeidsplasser, særlig innen teknologi.

Det har lenge vært bred enighet i de samarbeidende kommunene om at nettopp kunnskapsmiljøene er Trondheimsregionens fremste fortrinn (bilde fra besøket ved NTNU og SINTEF i fjor).

Slik Stavangerregionen vokser på olje, skal Trondheimsregionen bygge muskler ved hjelp av kunnskap.

Møtet tar også opp et beslektet tema; arbeidet for samling av NTNU til et kompakt og mer konkurransekraftig og attraktivt universitet nær bykjernen i Trondheim.

Andre spørsmål:

* Skal vi jobbe for å slå sammen trøndelagsfylkene?
* Klarer vi å enes om å prioritere tog nord for Trondheim og veg sør for byen i kampen for samferdselspenger fra staten?
* Er grensa nådd for hva folk bør betale i bompenger?

Les mer i nyhetsbrevet om møtet.

Du finner alle dokumentene på møtesida.

Følg Trondheimsregionen på Facebook.

Les også om Omdømmebarometeret. Trondheimsregionen slår Oslo, Bergen og Stavanger nok en gang.