Innkalling:

Protokoll/referat:

Presentasjoner:

Angående forlag til nye takstsoner: Les rapporten om Forenklet prismodell for Trøndelag fra 2018.