Møte i næringsrådet 15. oktober 2014

Vedtaksprotokoll:

Presentasjoner: