Møte i næringsrådet 20. august 2014

Vedtaksprotokoll:

Presentasjoner: