Slik pendlet vi til og fra byen i 2019

Ca 21 500 reiser til og fra jobb mellom Trondheim og nabokommunene hver dag, og antallet øker. En stor del kjører egen bil (Foto: Glen Musk).

Stadig flere pendler daglig mellom Trondheim og nabokommunene. Jobbpendling UT av byen øker fortsatt raskere enn inn til Trondheim.

Se Pendling i 2019 med utvikling over tid og andre detaljer for alle kommuner.

Noen nøkkeltall fra 2019:
16 825 pendlet fra omegnskommunene til byen.
4 759 pendlet motsatt vei.

Det siste er mer enn dobbelt så mange som for 20 år siden. Det har blitt vanlig å bo i Trondheim og ha jobb i Stjørdal, Melhus, Malvik eller Orkland (Orkdal i 2019). Antall innpendlere fra Trondheim til Orkdal økte med 100 i fjor – opp til 477. Nesten 1300 bor i byen og har jobb i Stjørdal.

Men nærmere fire av fem pendlerturer er fremdeles inn til Trondheim:
Melhus passerte 4000 som bor i kommunen men har arbeid i storbyen i 2019.
Skaun passerte 2000 i fjor.
Melhus gikk forbi Skaun i andelen av sysselsatte som arbeider i Trondheim.

Indre Fosen har hatt en nedgang i antall utpendlere over fjorden.