Så mange vil bo i kommunen din

Trondheimsregionen vil ha 373 000 innbyggere i 2050, ifølge en ny prognose. Prognosen anslår at:
• Trondheim får ca 66 000 av 90 000 nye innbyggere fram mot 2050. Det tilsvarer 73 prosent av veksten.
• Skaun får den sterkeste veksten de første ti årene.

Trondheim (15)

Mer enn nok boligtomter
Beregningen sammenligner også forventet vekst i hver enkelt kommune med hvor store områder som er satt av til boligbygging. Konklusjon:
• Alle kommunene har satt av langt større arealer for boligbygging enn de trenger.
• Trondheim er særlig utfordrende fordi det er lagt til rette for mye utbygging i mange bydeler. Derfor er det uklart hvor veksten vil komme i byen.

Du kan studere detaljer for hver kommune og skolekrets på sida Prognoser for kommunene. Her finner du også grunnlaget for prognosen. Den er et viktig verktøy i kommunenes planlegging.

Folketall

Tabellen viser anslått framtidig folketall i hver enkelt kommune.

Trondheim, Stjørdal og Skaun vil vokse fortest 
Beregningen tilsier at Trondheim får sterkest prosentvis vekst fram til 2050 med 37 prosent. I så fall har byen ca 250 000 innbyggere mot dagens 186 000. Forventet vekst for de andre kommunene:
Stjørdal og Skaun 33 prosent.
Malvik 31 prosent.
Melhus og Klæbu 29 prosent.
Orkdal 24 prosent.
Midtre Gauldal 14 prosent.
Rissa 12 prosent.
Leksvik 10 prosent.

Fordeling av vekst

Tabellen viser hvordan prognosen sier at veksten vil fordele seg mellom kommunene.