Hopp i boligbygging i 2012 – men for lite i byen

Antall ferdigstilte boliger i Trondheimsregionen økte med hele 70 prosent fra 2011 til 2012. Men 1794 nye boenheter er nesten tusen mindre enn i toppåret 2005.

I Trondheim bygges det fremdeles for få boliger sammenlignet med beregnet behov i årene som kommer. Med unntak av Klæbu ligger de andre kommunene i regionen ganske nær prognosen. Se fullstendig tabell 2003-2012 nederst. Noen nøkkeltall først:

Trondheim:
Store svingninger på 2000-tallet. 1062 nye i fjor er over dobbelt så mange som i 2009, men halvparten av 2005. Gjennomsnittet de siste tre årene er også bare halvparten av forventet behov i perioden 2013-2022 (prognose for Trondheimsregionen).

Bortsett fra i 2008 og 2009 har Trondheim hvert år stått for mer enn halvparten av boligbygginga i regionen.

Orkdal:
Økning i fjor, men fortsatt bare på halvparten av antallet i 2006. Boligbygging over tid har vært i tråd med forventet behov.

Melhus:
Snitt siste tre år er nesten lik prognosen for neste ti år; 107 nye årlig. Høyt antall i fjor (144).

Malvik:
Rekord i 2012 med 134 nye boenheter.

Stjørdal:
Vekst igjen etter et fall i boligbygginga. Likevel betydelig lavere i 2012 enn i 2004-2008.

Tabellen nedenfor viser hele perioden for alle kommuner.
boligerKilde: Lokal matrikkel 13.4.2013 (Trondheim) / Norges eiendommer 15.4.2013 (Resterende kommuner). Forventet behov er hentet fra befolkning-/boligbyggingsprognoser for Trondheimsregionen 2013.