Trondheim har fått nesten 3700 flere innbyggere på ett år.

Rekordvekst – Trondheim øker raskest

Trondheim opplever nå byens største folkevekst siden 2008. Trondheimsregionen som helhet har samme veksttakt som Osloregionen – foran Bergen og Stavanger.

Det viser oppdatert statistikk for første halvår i år. Se detaljer og lettlest grafikk.

Orkland nummer to
Trondheimsregionen teller nå 310 068 innbyggere.
Trondheim by har et folketall på 211 106  – en tilvekst på 3691 i løpet av ett år.

Veksten i Trondheim siste fire kvartal var på 1,8 prosent, etterfulgt av Orkland (1,4) og Malvik (1,2).
Midtre Gauldal og Indre Fosen opplever fortsatt nedgang i folketallet.

Etter pandemien
Korona har stor betydning for utviklinga. Netto innvandring fra utlandet øker kraftig igjen, særlig i Trondheim. Innflytting er også på vei oppover. Fødselstallene normaliserer seg etter en liten topp. Antall døde falt under pandemien, men øker nå.

Covid-19 hadde mindre effekt på inn- og utflytting i Trondheim og Trondheimsregionen enn i de andre storbyregionene.

Vekstrater
Trondheim 1,8 %
Trondheimsregionen 1,4 %
Regionen utenom Trondheim 0,6 %
Trøndelag utenom Trondheimsregionen 0,1 %

 

Kommune
Siste 12 mdr
prosent
Siste 12 mdr
antall
Folketall
30.06.2022 
Trondheim   1,8 %  3 691   211 106
Orkland   1,4 %     249     18 600
Malvik     1,2 %     168      14 487
Melhus   1,1 %     195      17 729
Stjørdal   0,6 %     144     24 423
Skaun   0,4 %       32       8 368
Indre Fosen – 0,5 %     – 48       9 878
Midtre Gauldal – 2,3 %     –145       6 077
Regionen   1,4 %    4 033    310 168