Milepæler for Trondheim og Skaun

Buvika i Skaun forandrer seg fort. Bildet er fra 2014 (Foto: Carl-Erik Eriksson).

Skaun var blant kommunene i Norge som vokste raskest i 2016. Ordfører Jon P. Husby & co nådde en milepæl med nøyaktig 8000 innbyggere ved årsskiftet.

Nærheten til Trondheim er en viktig årsak. Trondheim passerte 190 000. Regionhovedstaden hadde sterkere vekst enn både Oslo, Bergen og Stavanger. Siden jubileumsåret 1997 har folketallet i byen økt med 45 000. Det tilsvarer hele Ålesund som ekstra bydel i løpet av 20 år.

Trondheimsregionen samlet hadde 284 490 innbyggere da vi gikk inn i 2017.

Noen hovedpunkt:

  • Trondheim økte med 3000 og resten av regionen med drøyt 800 ( 0,9 %) i 2016.
  • Innvandringa går ned, men netto innenlands tilflytting øker.
  • Fødselstallene i regionen samlet var de laveste på ti år.
  • Byer: Trondheims vekst i 2016 (1,7 %) var betydelig høyere enn storbyene Oslo (1,3), Bergen (0,4) og Stavanger (0,1). Oljenedturen har endret styrkeforholdet målt i folkevekst i Trondheims favør.
  • Regioner: Trondheimsregionen samlet hadde størst vekst (1,4 %) sammen med Osloregionen (samme). Bergensregionen (0,7) og Stavangerregionen (0,4) fulgte deretter.
  • Skauns vokste med 3,2 %. Det er tredje gang på fire år Skaun opplever en folketallsvekst på over 3 %.
  • Leksvik, Klæbu og Rissa hadde nedgang i folketallet i fjor.

Tabell for kommunene våre rangert etter veksttakt siste fire kvartal:

Kommune Vekst siste år Vekst antall
Siste kvartal Folketall 1/1 2017
Skaun 3,2 prosent 245 71 8 000
Trondheim 1,7 prosent 3 111 622 190 464
Stjørdal 1,4 prosent 317 33 23 625
Orkdal 1,0 prosent 112 47 11 891
Melhus 0,7 prosent 117 9 16 213
Malvik 0,6 prosent 82 63 13 820
Midtre Gauldal 0,3 prosent 21 18 6 319
Rissa – 0,2 prosent  – 16 – 26 6 628
Klæbu – 0,3 prosent – 17 5 6 050
Leksvik – 1,4 prosent – 51 – 5 3 480

Detaljer: Befolkningsendringer siste kvartalsrapport, K4 2016.