Skaun på veksttopp – Trondheim foran Oslo

Trondheim, foto Carl-Erik Eriksson
Trondheim vokste raskere enn Oslo, Bergen og Stavanger de siste fire kvartalene. I regionen vår skyter folketallet fortest i været i Skaun igjen. Det viser statistikk for tredje kvartal.

Trondheim:
Hadde en vekst på 1,6 prosent i løpet av ett år. Det var mer enn Oslo (1,5), Bergen (0,6) og Stavanger (0,5). Andre storbyer har vanligvis ligget foran. Netto innflytting fra andre deler av landet var den høyeste siden 2008. Byen nådde 189 842 innbyggere 1. oktober og har senere passert 190 000.

Trondheimsregionen:
1.oktober var 285 653 registrert bosatt i kommunene våre. Fødselsoverskuddet er stabilt, mens innflytting og innvandring øker litt igjen.

Skaun er tilbake på den desiderte veksttoppen med 2,8 prosent de fire siste kvartalene. Skaun fikk 218 flere innbyggere på ett år og passerer snart 8000. Også Stjørdal vokser raskere enn Trondheim. Rissa har snudd fra minus til pluss.

Malvik mistet vekstkraft det siste året. Befolkningen i tre av kommunene har krympet: Leksvik, Klæbu og Midtre Gauldal. I Leksvik bor det 39 færre enn ett år tidligere.

  • Trondheim sto for 78 prosent av folkeveksten i regionen.
  • Regionen samlet hadde en vekst på 1,4 prosent, litt lavere enn Osloregionen.
  • De ni kommunene utenfor Trondheim la på seg 0,9 prosent.
  • Resten av Trøndelag vokste med 0,5 prosent.

Tabell for kommunene våre rangert etter veksttakt siste fire kvartal:

Kommune Vekst siste år Vekst 12 mdr Siste kvartal Folketall 1/10 2016
Skaun 2,8 prosent 218 74 7 929
Stjørdal 1,7 prosent 402 158 23 592
Trondheim 1,6 prosent 2974 1861 189 842
Melhus 0,9 prosent 148 41 16 204
Orkdal 0,8 prosent 94 41 11 844
Malvik 0,3 prosent 41 – 2 13 757
Rissa 0,2 prosent  15  21 6 654
Klæbu – 0,2 prosent – 12 – 41 6 045
Midtre Gauldal – 0,2 prosent – 11 3 6 301
Leksvik – 1,1 prosent – 39 – 23 3 485

Mer om befolkningsendringer, se siste kvartalsrapport.