Trondheimsregionen øker fortest i Norge

Det er folksomt i Trondheim sentrum, og enda flere kommer. (Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen)

I mer enn ett år har Trondheim nå vokst raskere enn Oslo, Bergen og Stavanger. Det samme gjelder regionene samlet: Siste fire kvartal var den prosentvise veksten høyere i Trondheimsregionen enn i de tre andre storbyregionene.

Trondheim by nådde et folketall på 191 329 ved utgangen av første kvartal. Teknologihovedstaden har fått 3378 flere innbyggere det siste året. Byen nærmer seg 200 000 med stormskritt. Fødselsoveskuddet er stabilt, flytteoverskuddet er det høyeste siden 2008.

Trondheims prosentvise vekst var på 1,8 prosent det siste året, klart høyere enn Oslo (1,2 prosent) og Bergen (0,3 prosent). Oljehovedstaden  Stavanger lekker innbyggere (minus 0,1 prosent).

Trondheimsregionen sett under ett opplever nå større vekst enn Osloregionen; 1,5 mot 1,4 prosent det siste året. Bergensregionen og Stavangerregionen vokste med henholdsvis 0,6 og 0,4 prosent. Trondheimsregionen har nå 287 441. Veksten på 4244 er den høyeste på lang tid i løpet av 12 måneder.

Skaun er fortsatt den klare vekstvinneren internt i Trondheimsregionen. Kommunen er blant de raskest voksende i Norge med over 3 prosent økning i innbyggertall. En stor del av befolkningen arbeider i Trondheim. Utviklinga i Skaun viser hvordan Trondheimsregionen fungerer som et felles bo- og arbeidsmarked uavhengig av kommunegrenser. Utbyggingen av veger og kollektivtilbud bidrar til dette.

Leksvik er den eneste av de ti kommunene i regionen med negativ utvikling. Rissa, Klæbu og Midtre Gauldal hadde tilnærmet nullvekst siste fire kvartal. Det siste kvartalet måtte Midtre Gauldal tåle en nedgang på 25 innbyggere mens Klæbu økte med 20.

Tabell for kommunene våre rangert etter veksttakt siste fire kvartal:

Kommune Vekst siste år Vekst i antall
Siste kvartal Folketall 1/1 2017
Skaun 3,2 prosent 249 25 8 025
Trondheim 1,8 prosent 3 378 865 191 329
Stjørdal 1,5 prosent 355 41 23 666
Orkdal 0.9 prosent 112 15 11 906
Melhus 0,7 prosent 115 35 16 248
Malvik 0,6 prosent 80 – 8 13 812
Midtre Gauldal 0,1 prosent 8 – 25 6 294
Klæbu 0,0 prosent – 1 20 6 070
Rissa – 0,1 prosent – 4 – 9 6 619
Leksvik – 1,4 prosent – 48 – 5 3 472