Trondheim øker fortsatt mest

Trondheim vokser raskere enn Oslo, Bergen og Stavanger. Byen står nå for 93 prosent av all vekst i Trøndelag. Trøndelag utenom Trondheimsregionen krympet litt siste kvartal.

Det viser nye folketall. Noen hovedpunkter:

  • De ni kommunene i Trondheimsregionen har 294 228 innbyggere (pluss 3103), med 1,1 prosent vekst siste fire kvartal.
  • Osloregionen (1,4) vokste raskere. Stavanger- (0,9) og Bergensregionen (0,6) har lavere vekstrate enn vår region.
  • Tilflyttinga til regionen samlet holder seg høy.

Trondheim by hadde en veksttakt på 1,4 prosent siste fire kvartal. Det er høyere enn Oslo (1,3), Bergen (0,7) og Stavanger (0,6). Trondheim står for 90 prosent av veksten i Trondheimsregionen.

  • Skaun hadde nest høyeste vekst av kommunene det siste året.
  • Stjørdal opplever stopp pga lav tilflytting en periode.
  • Indre Fosen har hatt markant nedgang i folketallet; 120 færre på ett år.

Utvikling i kommunene våre rangert etter vekst siste fire kvartal:

Kommune Vekst siste år Vekst i antall Siste kvartal Folketall 1/4 2019
Trondheim 1,4 prosent 2658    750 196 909
Skaun 1,0 prosent     85      24      8 255
Melhus 0,9 prosent   155      38    16 660
Malvik 0,8 prosent    117        9    14 049
Orkdal 0,6 prosent     76    – 14   12 072
Midtre Gauldal 0,3 prosent     14        3       6 249
Stjørdal 0,1 prosent     13    – 9    24 019
Klæbu – 0,3 prosent  – 18      26       6 102
Indre Fosen – 1,2 prosent – 120   – 15       9 973

Mer informasjon: Endringer i folkemengden