Vi er blant de beste i verden – men vet du det?

Teknologi fra Trondheimsregionen formet det moderne Norge. Forskere i Trondheim bekjemper sykdom og gjør oppdagelser som gir oss grønnere energi. Gode hoder fra hele kloden søker hit, blant annet for å jobbe med May-Britt og Edvard Moser (bildet).

MoserNTNU

Hvert år springer nye bedrifter ut fra kunnskapsmiljøer som er verdensledende på sine områder. Disse selskapene representerer teknologiske framskritt og nye arbeidsplasser. I vinter er to slike selskap solgt for over 1,5 milliarder kroner. Inntektene kan pløyes inn i mer nyskaping.

Alt dette skjer i Trondheim og Trondheimsregionen hele tida, men vi vet lite om det. Forskningen er  komplisert, produktene lite synlige og markedene ligger langt borte.

Trondheimsregionen har laget en presentasjon som gir et raskt innblikk i regionen vår. Første del handler om demografi, politikk og kjennetegn ved Trondheimsregionen. Andre del retter blikket mot vårt store fortrinn: Kunnskap – det vil si forskere, studenter, oppfinnelser og gründere.

Last ned suksesshistoriene her. Plukk det du har bruk for, eller legg til stoff selv.

Noen få milepæler for moro skyld – noe er med i presentasjonen:
1910: Norges Tekniske Høgskole åpner i Trondheim.

1912: Olav Heggstad blir professor i vassbygging ved NTH. Her oppstår et ingeniørmiljø som legger grunnlag for velstand og vekst i et moderne industrisamfunn.

1920: Harald Pedersen blir professor i metallurgi ved NTH. Siden har Norge ligget i det teknologisk tetfeltet innen kraftkrevende industri. Stadig ny kunnskap mer enn veier opp for høye kostnader.

1925: Seriegründeren Bjørn Lyng blir født i Leksvik.

1951: Jens Glad Balchen tar mastergrad ved Yale og begynner å undervise ved NTH. Balchen & co utvikler den norske robot-teknologien. Svært viktig for norsk næringsliv.

1968: Lars Onsager, utdannet ved NTH, vinner Nobelprisen i kjemi.

1970: Første drivverdige oljefelt funnet på norsk sokkel. Professor Johannes Moe ved NTH bidrar sterkt til at Norge bygger opp egen kompetanse på olje og gass. Moe får gjennomslag for at 50 prosent av all forskning på feltutvikling skal knyttes til Norge. Vi blir mer enn en råvareeksportør – bygger stor, innenlands virksomhet.

1975: Første kull oljeingeniører uteksaminert ved NTH.

1984: Norges første prøverørsbarn kommer til verden i Trondheim. Spisskompetanse på ultralyd er en viktig faktor når miljøet ved det senere St. Olavs hospital blir ledende på behandling av barnløshet. Siden er mer enn 6000 prøverørsbarn unnfanget her.

1983: Nordic Semiconductor etablert som utspring fra NTNU. Produserer databrikker for trådløs kommunikasjon – blutetooth. Notert på Oslo Børs  i 1996 og passerer en milliard i årsomsetning i 2014. Hele verden som  marked.

1986: Q-Free (tidligere Microdesign) får kontrakt med Statens vegvesen om utprøving av smarte løsninger på bomstasjon på Ranheim. Leder til gjennombrudd for ny teknologi ved veiprising, trafikkovervåking mv. Hele verden som marked. Spin-off fra kunnskapsmiljøene i likhet med over 300 andre selskaper siste 40 år.

1996: Statoil setter Troll A-plattformen i produksjon – den største konstruksjonen mennesker har flyttet på. Kunnskap om betong og tåleevne mot bølger og havstrøm kommer fra Sintef/NTNU. Innsikten gjør gigantplattformene mulige og skaffer Norge kolossale inntekter.

2004: NTNU NanoLab blir etablert; et verdensledende miljø forsker på det vi ikke ser (nano=millard-del). Bidrar til å utvikle alt fra bedre solceller til sterkere materialer og ny kreftmedisin. Leder Kay Gastinger mener dette er fagfeltet hvor NTNU vinner sin neste Nobelpris.

2008: Microsoft kjøper søkeselskapet Fast Search & Transfer i Trondheim for 6,6 milliarder kroner.

2012: En fagjury kårer flerfaseteknologien til den viktigste oppfinnelsen i Norge siden 1980. Teknologien – utviklet ved Sintef/NTNU  – gjør det enkelt sagt mulig å frakte olje og gass i samme rør. Resultatet er lavere kostnader, flere drivverdige forekomster og kolossale inntekter til det norske samfunnet.

2014: May-Britt og Edvard Moser vinner Nobelprisen i medisin. Trondheimsregionen er etablert som  globalt kraftsenter innen hjerneforskning.

Se også nyhetsbrev fra møtet i Trondheimsregionen på Stjørdal 17.april.