Pendlertall: Over 1000 fra Trondeim til Melhus

Kø ut av Trondheim (Foto: Knut Opedal/Statens vegvesen).

Stadig flere bor i en kommune og jobber i en annen kommune i Trondheimsregionen.
I fjor pendlet 20 508 personer mellom Trondheim og nabokommunene.

Det er ikke slik at alle pendler inn til byen. Over 4300 av de drøyt 20 000 pendlerne reiser ut av Trondheim til jobb

Melhus passerte en milepæl i fjor: For første gang hadde kommunen mer enn 1000 innpendlere fra storbyen.

Malvik nærmere seg nå en andel utpendlere til Trondheim som tilsvarer 60 prosent av de sysselsatte i kommunen-.

Skaun og Orkdal nærmer seg henholdsvis 2000 og 1000 pendlere til storbyen.

Over tid har pendlinga ut av byen relativt sett økt mye mer enn pendlinga til Trondheim fra de andre kommunene i Trondheimsregionen. Regionen er et stadig tettere sammenvevd bo- og arbeidsmarked.

En kommune som Skaun vokser rekordraskt blant annet fordi det er lett å reise til Trondheim på jobb. Nesten halvparten av de sysselsatte som bor i Skaun arbeider i Trondheim.

Se tabell og mer informasjon: Pendlerstatistikk