Om Indre Fosen kommune

Blheitur

Innbyggertall:
9 899 (1.januar 2022)
Areal: 1109 km2

Indre Fosen kommunes hjemmeside

Rissa og Leksvik kommuner slo seg sammen til Indre Fosen kommune med virkning fra 1. januar 2018. Rissa er administrasjonssenter mens kommunevåpenet er hentet fra tidligere Leksvik kommne. Steinar Saghaug (H) fra Leksvik ble første ordfører i Indre Fosen. Vigdis Bolås fra Rissa er første rådmann.

Indre Fosen tar opp i seg kvalitetene fra de to tidligere nabokommunene. Landbruk og industri står sterkt. Skipsverftet på Kvithyll er en hjørnesteinsbedrift, men næringlivet er variert og de to kommunene som nå er én har satset målrettet på næringsutvikling i flere år. Leksvik, hjembygda til den avdøde gründeren Bjørn Lyng, har lange tradisjoner innen nyskaping og teknologi. Det gjenspeiler seg i næringshagen i Vanvikan.

Kommunikasjonene over fjorden til Trondheim er gode, og reisetiden er kort fra alle deler av den nye kommunen. Det er lagt godt til rette for pendling, med buss, hurtigbåt og ferje.

Naturen byr på allsidig og rikt friluftsliv innenfor korte avstander. Når ”Trondhjemmerne” ser utover fjorden lander blikket gjerne på Fosenalpene. I fjellet Munken ved Vanvikan finnes Nord-Europas lengste klatresti.

Gjennom fusjonen til Indre Fosen tjuvstartet Rissa og Leksvik den nasjonale kommunereformen. Det kom inn mange forslag til navn på en sammenslått kommune. Kommunestyrene valgte til slutt Indre Fosen blant et finaleheat på fire.  Navnet markerer tilhørighet på Fosen samtidig som det viser at kommunen vender seg østover mot Trondheimsfjorden.

Kontakt:
Servicetorget – tlf 73 85 27 00

Mer informasjon:
Rissa Utvikling
Leksvik Industriell Vekst