Om Melhus kommune

Innbyggertall: 17 123 (1.januar 2022)
Areal: 696 km2

Melhus kommunes hjemmeside

Melhus_fra_sentrum

Melhus er fylkets nest største kommune. Kommunen er i sterk befolkningsmessig og næringsmessig vekst. Melhus ligger strategisk til i forhold til næringsutvikling; 15 minutters kjøring til Trondheim, E6 og jernbane går gjennom kommunen samt at det er få minutters kjøring inn på E39 mot Nordvestlandet.

Kommunesenteret Melhus ligger derfor meget godt til for bedrifter med krav til logistikk. Det er rundt 45 minutters kjøring til flyplass; Trondheim Lufthavn, Værnes. Buss- og tognettet er godt utbygd. Bildet er fra miljøgata i sentrum.

Kommunen har et mangfoldig næringsliv, og det er mange nyetableringer her. Det finnes betydelige regulerte næringsområder for de aller fleste typer næringer i kommunen, både industri og handel/service/tjenesteytende.

Melhus kommune skal være god både å jobbe og å bo og leve i, og derfor leverer kommunen gode velferdstjenester og satser målbevisst på kultur- og fritidstilbud.

Kommunen har egen virksomhet som jobber med næring. Sammen med Gnisten Næringshage as, som ligger i Hofstad Næringspark, tar den seg av næringsutviklingen. Gnisten Næringshage as er kontaktpunkt for etablering og gründere, og profilerer seg spesielt innen EDB/IKT.

Kontakter for næring:

Roar Dønheim
908 32 614
roar.donheim@melhus.kommune.no

Næringslivet i Melhus er tilknyttet Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Kontaktperson er Hans Petter Øien Kvam
982 44 123
hanspetter@nitr.no