Om Midtre Gauldal kommune

Midtre_Gauldal_laksefiske

Innbyggertall: 6 120 (1.januar 2022)
Areal: 1861 km2

Midtre Gauldal hjemmeside

Kommunesenteret Støren ligger knappe tre kvarter fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Jernbanen og andre transportaktører gir grunnlag for god logistikk for næringslivet. I plassering og mangfold, er Støren et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros.

Midtre Gauldal er en stor landbrukskommune. De største industriene er knyttet til foredling av produkter fra primærnæringene. Norsk Kylling, Støren Trelast og Støren Treindustri har alle god tilgang på råstoff fra lokal virksomhet.

Kommunen har et stort potensial for naturbasert næringsutvikling og reiseliv. Gaula (bildet) er en av landets beste lakseelver og en etablert merkevare. Forollhogna nasjonalpark og seterdalene i Budalen er ressurser som foreløpig ikke er fullt utviklet, men lover store muligheter for opplevelsesturisme.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsning på bolyst i form av allsidige kulturopplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Kontaktpersoner: Ola Wang, Leder Midtre Gauldal Næringsforum

Næringslivet i Midtre Gauldal er tilknyttet Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Kontaktperson Aina Midthjell Reppe 95977994 aina@nitr.no

Mer informasjon: Næringsliv i Midtre Gauldal