Om Orkland kommune

Innbyggertall: 18 502 (1. januar 2022)
Areal: 1960 km2

Nye Orkland kommune

1.januar 2020 gikk kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord sammen i nye Orkland kommune. Orkdal var medlem i Trolndheimsregionen.regionens nedslagsfelt utvides betydelig ved fusjonen og innbyggertallet øker med ca 6000 – fra drøyt 12 000 i Orkdal til ca 18 000 i nye Orkland.

Triple Helix beskriver effekten når næringsliv, forskning og det offentlige samarbeider. I få kommuner passer begrepet bedre enn i Orkland.

Kommunen har et bredt, internasjonalt og høyteknologisk industrimiljø bygd på kompetanse og lange tradisjoner for industriarbeid. Tung prosessindustri med sterkt miljøfokus, store leverandører til oljeindustrien og Orkel – produsent av landbruksmaskiner – er eksempler på dette. Ved kommunesammenslåinga er også bedrifter som Rupro og Simpro på Løkken Verk innlemmet i en større industrikommune. Sammen med FOU-miljøene har disse utviklet moderne produksjonsmetoder.

Nå er kommunen også en stor aktør innen næringsmiddelindustri. Isfjord Norway flyttet produksjonen av fiskeprodukter fra Trondheim til  Orkanger i 2019, mens Norsk Kylling flyttet fra Midtre Gauldal til Orkanger i 2021.

Selskapet Salvesen & Thams har røtter og base i Orkland, men investerer innenfor en rekke bransjer nasjonalt. I Orkland har Salvesen & Thams satset særlig på eiendomsutvikling og utvikling av Orkanger sentrum.

Havna i Orkdal fremstår i dag som en av de viktigste i Trondheimsregionen. Miljøet på og rundt havna har kontinuerlig behov for ny spisskompetanse. For at Orklnd kommune skal være attraktiv både å jobbe og å bo i, leverer kommunen gode velferdstjenester og satser målbevisst på kultur- og fritidstilbud, sist med investering i et Folkehelsesenter med badeanlegg.

Orkanger er kommunikasjonsmessig knutepunkt for sørvestlige Trøndelag. Fra Trondheim kjører du hit på 35 minutter. Turen fra Trondheim lufthavn Værnes gjør du på under timen. Les mer på komtilorkanger.no

Kontaktperson:
Aasmund Lie, næringssjef, Tlf: 90 08 24 24

Mer informasjon:
Orkladal Næringsforening

Thams Innovasjon