Dette er Trondheimsregionen

Tett samarbeid mellom åtte kommuner skal styrke Trondheimsregionen i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal i framtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og innen tjenester til befolkningen. 65 prosent av innbyggerne i Trøndelag bor i disse åtte kommunene.

Trondheim (1)
Mål:
Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping slik at den tilsvarer vår andel av befolkningen. Andre mål:

  • Å gjøre regionen til det beste stedet å utvikle eksisterende næringsliv og å starte nye bedrifter.
  • Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur.
  • Trondheimsregionen skal være rollemodell for et attraktivt og bærekraftig, regionalt utbyggingsmønster.
  • Vi skal doble antall teknologiselskaper og ansatte i disse fra 2014 til 2025.

Midler:
Trondheim som attraktiv storby er vårt fremste fortrinn sammen med kunnskapsmiljøene NTNU og Sintef. Nært samspill mellom FoU-miljøene, næringslivet og offentlig sektor er et sentralt virkemiddel for oppnå en bærekraftig vekst.

Regionrådet er høyeste organ i det politiske samarbeidet. Ordførerne i de åtte kommunen har stemmerett. Også representanter for opposisjonen og administrasjonen i kommunene deltar.

Trondheimsregionen har i overkant av 300 000 innbyggere, hvorav drøyt 200 000 i Trondheim.