Dette er Trondheimsregionen

Tett samarbeid mellom ni kommuner skal styrke Trondheimsregionen i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal i framtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og innen tjenester til befolkningen.

Trondheim (1)
Mål:
Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping slik at den tilsvarer vår andel av befolkningen.

Et annet mål er å gjøre regionen til det beste stedet å utvikle eksisterende næringsliv og å starte nye bedrifter.

Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur.

Trondheimsregionen skal være rollemodell for et attraktivt og bærekraftig, regionalt utbyggingsmønster.

Vi skal doble antall teknologiselskaper og ansatte i disse fra 2014 til 2025.

Midler:
Trondheim som attraktiv storby er vårt fremste fortrinn sammen med kunnskapsmiljøene NTNU og Sintef. Nært samspill mellom FoU-miljøene, næringslivet og offentlig sektor er et sentralt virkemiddel for oppnå en bærekraftig vekst.

Regionrådet er høyeste organ i det politiske samarbeidet. Ordførerne i de ti kommunen har stemmerett. Også representanter for opposisjonen og administrasjonen i kommunene deltar.

Trondheimsregionen har i 2017 i overkant av 287 000 innbyggere, hvorav 191 000 i Trondheim.