Jon-P-Husby_100x119
Jon P. Husby, politisk leder.

Kontaktinformasjon

POLITISK LEDER:
ordfører i Skaun,
Jon P. Husby, tlf. 404 17 202

ADMINISTRASJON
Daglig leder: Bård Eidet, tlf 91 69 57 90
Prosjektleder næringsplan: Astrid Haugslett, tlf 90 59 80 58
Prosjektleder IKAP: Esther Balvers, tlf 90 98 60 64
Kommunikasjonsrådgiver: Hans Kringstad, tlf 90 54 89 98

Bård Eidet, daglig leder.
Bård Eidet, daglig leder.

e-postmottak: postmottak@trondheim.kommune.no

Postadresse: Trondheimsregionen, postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim