Utviklingsplan

Utviklingsplan 2021-2024 ble vedtatt av Trondheimsregionen-regionrådet 18. desember 2020. Utviklingsplanen fastsetter mål som angir satsing og retning på aktiviteten i Trondheimsregionen. Planen har fire programområder:

  • Strategisk næringsutvikling
  • IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging
  • Profilering/kommunikasjon/attraktiv region
  • Ledelse/samarbeid/interessepolitikk

Tidligere utviklingsplaner: