Utviklingsplan

Utviklingsplan 2018 er vedtatt av Trondheimsregionen-regionrådet 15. desember 2017. Utviklingsplanen fastsetter mål som angir satsing og retning på aktiviteten i Trondheimsregionen. Planen har fire programområder:

  • Strategisk næringsutvikling
  • IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging
  • Profilering/kommunikasjon/attraktiv region
  • Ledelse/samarbeid/interessepolitikk

Samlet budsjett for utviklingsplanen er 10,0 mill kr hvorav 4,6 mill kr er forutsatt som uttak av fond. Den kommunale totale andelen er 9 mill kr.

Tidligere utviklingsplaner: