Om Skaun kommune

Buvika2

Innbyggertall: 8 360 (1.januar 2022)
Areal: 223 km²

Skaun kommunes hjemmeside

Skaun kommune ligger på E39-aksen Trondheim – Orkanger med korte avstander til store arbeidsmarkeder. Sentral beliggenhet, fine tomteområder, godt utbygde kommunale tjenester, aktivt kultur- og friluftsliv gjør kommunen til en attraktiv bokommune med raskt voksende folketall.

Viktige næringer er jord- og skogbruk samt videreforedling av landbruksprodukter. Gjennom aktivt planarbeid legger kommunen til rette for fornyelse og nyetablering av næringsvirksomhet. Offensive reguleringsplaner med angivelse av nye næringsarealer er nylig utarbeidet for kommunens to tettsteder – Børsa og Buvika.

Kontakt:
Skaun kommune, Servicekontoret, 7253 Børsa.
Telefon: 72 86 72 00.

Mer informasjon:

Næringslivet i Skaun er tilknyttet Næringsforeningen i Trondheimsregionen.
Kontaktperson er Hans Petter Øien Kvam
982 44 123
hanspetter@nitr.no

Planverk, inkludert næringsplaner