Om Stjørdal kommune

Stjrdal_mellomside

Innbyggertall: 24 278 (1.januar 2022)
Areal: 938 km2

Stjørdal kommunes hjemmeside

Stjørdal er Midt-Norges kommunikasjonsknutepunkt. Hovedflyplassen i Trøndelag; Trondheim Lufthavn Værnes, er lokalisert i Stjørdal. Jernbanelinjene Nordlandsbanen og Meråkerbanen møtes på Hell. E6 og E14 er også viktige kommunikasjonsårer som møtes på Stjørdal. Turen over til Sverige er kort. Turen inn til Trondheim sentrum tar 30 minutter.

Stjørdal har et mangfoldig næringsliv med tyngdepunkt innenfor:
Høyteknologisk industri
Olje- og gassrelaterte bedrifter
Landbruk og landbruksrelaterte bedrifter
Reiseliv med hovedvekt på kurs og konferanse
Handel – handelssentrum for omkringliggende kommuner

Stjørdal kommune har et variert tilbud av attraktive næringstomter.

Næringsutviklingsarbeidet skjer i samarbeid med Stjørdal næringsforum og næringsutviklingsselskapet Proneo. Forholdene ligger godt til rette for samarbeid mellom bedrifter i Stjørdal og eksisterende FOU-miljø.

Stjørdal kan by på varierte botilbud, gode offentlige tjenester og et rikt kulturliv. Midtnattsoperaen ”Olav Engelbrektsson” og musikkfestivalen ”Blues in Hell” er to kulturelle fyrtårn som forener profesjonelle og amatører. Les brosjyren Bo i Stjørdal.
Stjørdalshallen på 8 000 kvm ble åpnet i 2012. Den har plass til 4 000 mennesker. Stjørdal har bygd nytt kulturhus i hjertet av sentrum.

Kontaktperson:
Torstein Mørseth, leder i Stjørdal Næringsforum
907 52 194
torstein@stjordalinfo.com