Om Trondheim kommune

Foto: Carl-Erik Eriksson

Innbyggertall: 210 496 (1. januar 2022)
Areal: 405 km2

Trondheim er landets mest attraktive studieby og har landets fremste teknologimiljøer. Ny teknologi er et viktig utgangspunkt for kommersiell nyskaping. Posisjonen som studieby og teknologisk tyngdepunkt gir et byen og regionen et konkurransefortrinn i arbeidet med å tilrettelegge for bærekraftig utvikling og fremtidig verdiskaping. I tillegg har byen sterke humanistiske og samfunnsvitenskapelige kompetansemiljøer som kommer bysamfunnet til gode.

Trondheim har status som universitetskommune gjennom en samarbeidsavtale med NTNU.

Spørreundersøkelser viser at folk i hele Norge ser på Trondheim som landets hovedstad for teknologi.

Kontaktpersoner:
Bård Eidet

Mer informasjon:
Trondheim kommune

Næringslivet i Trondheim er tilknyttet Næringsforeningen i Trondheimsregionen