Trondheimsregionen: Beste sted å bo og jobbe

Også i 2013 ble Trondheimsregionen vinner av Omdømmebarometeret. Barometeret er en meningsmåling utført og analysert av selskapet Ordkraft. Flere sier at de kan tenke seg å bo og jobbe her enn i Oslo-, Bergen- og Stavangerregionen.

Som i 2009 og 2011 oppfattes Trondheimsregionen som den tryggeste regionen og det beste stedet å vokse opp.

Trondheimsregionen slår nok en gang de andre regionene på alle parametre innen forskning og utdanning. «Samlet sett plasserer dette Trondheimsregionen i en klasse for seg», skriver Ordkraft i et sammendrag.

Folk mener at:

* høyskoler/universiteter har stor betydning for regionen.
* høyskoler/universiteter samarbeider godt med næringslivet vårt.
* studenter preger regionen på en positiv måte.
* Trondheimsregionen er et bra sted å ta høyere utdanning.
* Trondheimsregionen har gode forskningsmiljøer.

Omdømmebarometeret bekrefter også andre undersøkelser som viser at Trondheimsregionen blir vurdert som god innen samferdsel. Vi skårer høyest av alle på tilrettelegging for gående og syklende.

Selv om vi slår Oslo, Bergen og Stavanger for tredje gang på rad, er flere av resultatene dårligere enn i 2011.

Den største utfordringen for Trondheimsregionen ligger i oppfatningen av arbeidsmarkedet. Folk har inntrykk av at det er lettere å skaffe seg en interessant jobb andre steder. Unntaket gjelder stillinger for dem med høy utdanning.

Næringsliv og jobbmarked iTrondheimsregionen ser ut til å ha et dårligere rykte enn fortjent. Regionen gjør det godt i Nærings-NM, som kartlegger objektive funn i stedet for etterlatt inntrykk.

Les rapporten og sammenlign med de tre andre storbyregionene.