Nye pendlertall for alle kommunene

Nå foreligger pendlertall for 2012 for kommunene i Trondheimsregionen. For første gang i historien pendlet mer enn 4 000 fra Trondheim og ut til nabokommunene (mer tekst under bildet).

Buss pendling

Pendlinga ut av Trondheim til de ni andre kommunenne har fordoblet seg siden år 2000. Motsatt vei – inn til byen – har pendlinga vokst med «bare» 33 prosent i samme periode.

Rundt regnet 20 000 pendlet i fjor mellom Trondheim og de andre kommunene våre. Antallet øker for hvert år. Trondheimsregionen framstår gradvis som et mer enhetlig arbeidsmarked uavhengig av kommunegrenser.

Melhus befestet i 2012 posisjonen som den største pendlerkommunen utenfor Tronhdheim etter at Malvik hadde flest pendlere i mange år.

Orkdal nærmer seg tusen pendlere til byen.

Midtre Gauldal hadde størst prosentvis vekst i pendling fra byen i 2012.

I Rissa og Leksvik gikk pendlertallene ned.

Her finner du artikkel med statistikk og data om hver enkelt kommune.