Melhus har flest pendlere til og fra byen

For første gang er det registrert mer enn 20 000 dagpendlere mellom Trondheim og de ni andre kommunene i Trondheimsregionen. I 2013 vokste pendlinga omtrent like mye hver vei, men over tid er det pendling ut av byen som har økt mest. Dobbelt så mange reiser fra Trondheim til nabokommunene på jobb nå som i år 2000.

Melhus sentrum 1

Nesten 1 000 pendler fra Trondheim til Melhus (bildet over). Melhus er den kommunen som har flest pendlere til og fra Trondheim totalt (4 753), mens Malvik har flest på jobb i byen. Malvik passerte Melhus på utpendling i fjor. Nærmere 60 prosent av de sysselsatte i Malvik jobber nå i Trondheim.

Skaun øker kraftig på pendling til Trondheim. Stjørdal får stadig flere pendlere fra Trondheim.

Les mer om pendling i den den enkelte kommunen her.

Se detaljerte tabeller 2000-2013.