Vekst: Trondheimsregionen slår fortsatt Oslo

Trondheimsregionen vokste marginalt i siste kvartal (133). Sett over ett år slår vi likevel Oslo, Bergen og Stavanger.

Orkdal passerte milepælen 12 000 innbyggere i andre kvartal. Fusjonen til Orkland vil gi nykommunen ca 18 000 innbyggere 1. januar 2020.

Lag flere unger!
Men det fødes for få barn. 3148 kom til verden i de ni kommunene våre det siste året. Dette er det laveste fødselstallet siden 2004, så nå er det på tide å lage unger igjen. Metoden bør være godt kjent.

Innflytting
Trondheimsregionen hadde 291 258 innbyggere 12.juli. Netto innflytting gjør susen når forplantning svikter. Flyttinga til regionen har vært stabilt høy siden 2005. De fire siste kvartalene topper vi fortsatt vekstbarometret med hårfin margin.:

Trondheimsregionen: + 1,3 %
Osloregionen: + 1,28 %
Bergensregionen: + 0,5 %
Stavangerregionen: + 0,5 %.

Andre nøkkeltall
Trondheim står for 78 % av veksten i Trondheimsregionen.
Regionen utenfor Trondheim har en vekstrate på 0,9 %.
Trøndelag utenom Trondheimsregionen står nesten på stedet hvil med pluss 0,2 %.

Kort om kommunene
Trondheim
registrerte en liten nedgang i andre kvartal. Over ett år vokste byen igjen med ca 3000 innbyggere (2899).
Skaun og Trondheim hadde høyest vekstrate med 1,5 %.
Orkdal passerte milepælen 12 000 innbyggere etter et byks i andre kvartal.
Indre Fosen har krympet med 0,3 % siste året.
Midtre Gauldal hadde en nedgang i folketall på 0,7 %.

Redusert innvandring bidrar til at Indre Fosen og Midtre Gauldal er på minussida. I motsetning til Trondheim har de ikke klart å kompensere for mindre innvandring med mer innenlands tilflytting.

Flere detaljer på sida om befolkning

Tabell som viser utvikling for kommunene:

Kommune Vekst siste år Vekst i antall
Siste kvartal Folketall 1/4 2018
Trondheim 1,5 prosent 2899 -77
194 051
Skaun 1,5 prosent  122  28      8 184
Stjørdal 1,3 prosent  305  41    24 047
Melhus 1,3 prosent  216 101    16 546
Orkdal 1,1 prosent  128   59    12 055
Malvik 0,8 prosent  114   61    13 993
Klæbu 0,3 prosent   19  – 26      6 094
Indre Fosen – 0,3 prosent  – 35  – 31    10 062
Midtre Gauldal – 0,7 prosent  – 42  – 9      6 226