Trondheim-Stjørdal får el-tog til jul i 2019

Bane NOR velger langtunnel gjennom Malvik av hensyn til landskap og naturverdier langs sjøen. Men det er usikkert når dobbeltsporet kan komme, og om tunnelen skal starte på Ranheim eller Være.


Være er mest realistisk i dag. Illustrasjonen over viser innslaget hvis dette blir endelig løsning.

Prosjekt elektrifisering ruller videre. Trondheim-Stjørdal skal ha strøm på sporet 1. desember i 2019.

Det kom fram da regionrådet møttes i Orkdal fredag 17. februar. I dag går toget for seint og sjelden i Trøndelag.

Her er noem stikkord fra møtet:

TOGET: Dobbeltspor i laaang tunnel
Jernbanen blir lagt i dobbeltspor i en lang tunnel mellom Ranheim/Være og Hommelvik. Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) vraker ideen om å legge banen langs sjøen.
Bane NOR vil ha tunnelen ut vest i Hommelvik og ikke i Hommelvik sentrum.

Det er uavklart hvor langtunnelen skal starte på Trondheimssida. To løsninger er altså aktuelle:
1. Tunnelstart på Ranheim (langtunnel i rett linje).
2. Tunnelstart på Være med åpen trase på Væresletta (langtunnel, men mer i bue).
Tunnel fra Ranheim vil gi kortere reisetid (rett linje) og spare hus. Spor i dagen båndlegger areal i 25-30 meters bredde.  Tunnel fra Ranheim (1) er beste løsning, men ekstremt vanskelige grunnforhold kan sette en stopper for tog her.

Se illustrasjon under artikkelen.

Bane NOR fortsetter grunnundersøkelser for å se om det er mulig med tunnel fra Ranheim.

Når kommer dobbeltspor Trondheim-Stjørdal?
Ingen vet. Håpet er plass i Nasjonal Transportplan som legges fram i vår. Neste avgang er om fire år.

MER TOG: Snart får du strøm
Trondheim – Steinkjer og Meråkerbanen får strøm i stedet for diesel. 200 km spor blir elektrifisert. Framdriftsplan:
•    Forberedende byggearbeider høsten 2017.
•    Bygging for fullt i 2018.
•    Arbeidene starter i Trondheim og beveger seg nordover.
Det gir følgende milepæler:
•    1. desember 2019: Elektrisk drift mellom Trondheim og Stjørdal.
•    1. juni 2022: Elektrisk drift helt fram til Steinkjer.
•    Juni 2022 (trolig): Elektrisk drift på Meråkerbanen.
Elektriske togsett tar flere passasjerer. De akselerer og bremser også fortere, men det store spørsmålet gjenstår:
Når kommer flytoget?
15-minutters avganger mellom Trondheim og Stjørdal er mulig først ved bygging av kryssingsspor og nye stasjoner.  Hurtigtog hjelper lite om de står og venter på møtende trafikk. Leangen stasjon er ett av flere tiltak som må på plass, men uvisst om den kommer før vi slår på strømmen til jul i 2019.

TRONDHEIMSREGIONEN: Trussel eller mulighet for Stor-Trøndelag?
Hva vil Stor-Trøndelag bety for Trondheimsregionen? Blir storbyregionen oppfattet som en trussel mot distriktene, eller en mulighet for økt vekst og verdiskaping i hele Trøndelag?
Stig Klomsten, komiteleder for kollektivtrafikk og regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune, orienterte om fusjonen og svarte på spørsmål.
Rita Ottervik viste til planene for det felles fylket: Dere virker veldig opptatt av balansert utvikling framfor utviklingskraft. Det er spesielt å føle at noen vil vi ikke skal vokse for mye.
Bård Eidet, daglig leder i Trondheimsregionen: Savner teknologi som del av strategien til fylket.

Stig Klomsten om:
Balanse kontra utviklingskraft
Helt enig, Trondheimsregionen skal løfte distriktene. Jeg skal ta det med meg, men her handler det også om språk og politikk. I Namsos syntes de jeg snakket for mye om Trondheimsregionen.
Teknologi
Fylket har pekt ut havbruk, mat og skog som næringer å satse på. Ny teknologi utvikler disse næringene. Vi satser på innovative innkjøp som underbygger morgendagens løsninger, for eksempel el-drift på hurtigbåter.
Noen andre av Klomstens momenter:
•    Trøndelag har 43 millioner kollektivreiser i året. Over halvparten er i Trondheim.
•    Dagens Nord-Trøndelag vil få et løft innen kollektivtrafikk. 800 takstsoner skal bli til mellom to og åtte. Interessant hvordan vi skal fordele takster (underforstått; må det bli dyrere i byområdet for å kunne subsidiere bussen utenfor?).
•    Den beste byregionen i Norge må bli den beste regionen i Norge.

Vi har nemlig bedre rykte enn Oslo, Bergen og Stavanger – se tidligere nyhet om Omdømmeundersøkelsen.

Se presentasjoner fra møtet.

Tilbake til toget:

Bildet viser 1 og 2 som aktuelle traseer på strekningen Ranheim-Hommelvik. 2 er mest sannsynlig etter grunnundersøkelser som viser store problmer i området der 1-tallet står ved blå linje.