Felles formannskapsmøte – presentasjoner

Under finner du presentasjoner fra det felles formannskapsmøtet på Hell 17-18. mars. Tema var næringsutvikling.

NTNU-rektor Gunnar Bovim
NTNU-rektor Gunnar Bovim

Hvordan kan kommunene samarbeide bedre for økt verdiskaping i regionen?

Hvordan kan kommunene samarbeide bedre med næringslivet og FoU-institusjonene slik at flere nye bedrifter og arbeidsplasser oppstår i Trondheimsregionen?

NTNU-rektor Gunnar Bovim (bildet) inviterte kommunene til i større grad å bruke studenter og forskere ved Norges største universitet – landets fremste kunnskapsfabrikk. Les mer i tidligere artikkel.

Gunnar Bovim om NTNU og regionen

Øyvind Christensen NHP Eiendom om næringsrealer

Esther Balvers om næringsarealer

Berit Rian om Strategisk Næringsplan

Herbjørn Skjervold om gründerstrategi

Borgar Ljosland om gründerens perspektiv

Ove Vollan om Rissa

Kirsti Tømmervold om Klæbu og arealer

Svein H Berdal om Orkanger havn

Svein Ivar Larsen om Stjørdal-Malvik-Trondheim

Stein Ivar Strøm om Innovasjon Norge