Kommune-NM: Trondheim i toppen

Trondheim er den åttende beste næringskommunen i Norge, ifølge NHOs kommune-NM. Det skyldes blant annet kunnskapen fra NTNU (bildet, foto Carl-Erik Eriksson).

Undersøkelsen måler attraktivitet og lokal vekstkraft. Stjørdal ender på 45.plass som den nest beste i Trondhemsregionen.

Menon Economics har utført studien for NHO. Indikatorene er enkelt sagt slik:
* Næringslivets styrke og variasjon, målt blant annet i andel privat sysselsetting og inntektsnivå.
* Arbeidsmarkedet målt i andel ledige, uføre og sykmeldte.
* Demografi målt etter folkevekst, alderssammensetning og innflytting.
* Kompetanse: Innbyggerns utdanningsnivå, med særlig vekt på teknisk og naturvitenskapelig kompetanse.
* Kommunens økonomi.

Sola, Bærum og Oslo er vinnerne blant de 426 kommunene som er målt. Trondheim på 8.plass skårer særlig høyt på kompetanse og kommunal økonomi.

Stjørdal som nummer 45 skårer bra på kompetanse og næringsliv. Malvik sniker seg inn blant topp 100 som nummer 99. God på økonomi, overraskende svak skår på kompetanse.

Skaun er nummer 3 i Norge på demografi (folkevekst/alderssammensetning), men blant de svakeste på kompetanse og næringsliv – der Stjørdal altså kommer godt ut.

Leksvik kommer dårligst ut av kommunene våre. Bra på kompetanse (nr 100), men svake resultater på næringsliv og demografi.

Her finner du alt om kommune-NM og detaljer om hvordan kommunen din gjør det.

Oversikt over våre kommuners plassering i kommune-NM (næringsliv) etter rangering – plassering totalt og fordelt på de enkelte kriteriene:

Plassering Næringsliv Arb.marked Demografi Kompetanse Komm.økonomi
Trondheim 8 49 114 12 5 6
Stjørdal 45 51 146 70 49 107
Malvik 99 75 106 95 367 56
Skaun 112 358 217 3 387 44
Melhus 113 225 150 97 236 85
Orkdal 147 285 228 114 76 140
Midtre G. 155 171 156 185 132 190
Klæbu 189 230 139 140 335 100
Rissa 240 281 324 296 95 167
Leksvik 335 366 269 371 100 355

Undersøkelsen må ikke forveksles med Kommunal Rapports Kommunebarometer. Det måler kvaliteten på kommunenes tjenester. Også her er Trondheim best av våre med en 25.plass, foran Orkdal (56) og Skaun (76).

Se alle resultater i Kommunebarometeret.