Vi er snart 300 000 – Skaun vokser fortest

Trondheim (22)
Trondheimsregionen fikk 3 475 flere innbyggere det siste året. Nå er vi 283 520. Med samme veksttakt passerer regionen 300 000 i løpet av fire-fem år. Trondheim (bildet) når trolig 190 000 ved neste årsskifte.

Nye folketall for andre kvartal 2016 viser blant annet:

  • Skaun hadde igjen raskest vekst av de ti kommunene våre siste fire kvartal etter at Malvik hadde vokst hurtigere en liten periode.
  • Rissa, Leksvik og Midtre Gauldal har nå hatt praktisk talt nullvekst over tid.
  • Trondheim ligger like under 188 000 innbyggere. Fødselsoverskudd står for nesten halvparten av økningen i byen.
  • Fødselsoverskuddet er høyt også i regionen samlet.
  • Netto tilflytting til Trondheimsregionen har vært historisk høy siden 2005 (1907 flere inn enn ut det siste året).
  • Bare Oslo og Osloregionen (1,6 prosent) har sterkere vekst enn Trondheim og Trondheimsregionen (hhv 1,4 og 1,2 prosent) av storbyområdene.
  • Særlig Stavanger, men også Bergen, merker nedgangen innen olje og gass. Stavanger har hatt en vekst på 0,5 prosent det siste året. Det er det samme som Trøndelag utenfor Trondheimsregionen.

Tabell for kommunene våre rangert etter veksttakt siste fire kvartal

Kommune Vekst siste år Vekst 12 mdr Siste kvartal Folketall 1/1 2016
Skaun 1,9 prosent 143 79 7 855
Trondheim 1,4 prosent 2640 30 187 981
Stjørdal 1,3 prosent 290 123 23 434
Malvik 1,1 prosent 147 27 13 759
Melhus 1,0 prosent 163 30 16 163
 Klæbu 0,7 prosent 40 15 6 086
Orkdal 0,5 prosent 62 9 11 803
Midtre Gauldal 0,0 prosent – 3 12 6 298
Leksvik – 0,1 prosent – 2 – 12 3 508
Rissa – 0,1 prosent – 5 12 6 633