Statistikk og prognoser for regionen

Hvert kvartal legger vi ut tabell- og figursamling for kommunene, Trondheimsregionen og øvrige storbyregioner. Her finner du trender for hver kommune fordelt på fødselsoverskudd, innenlands innflytting og innvandring.

På dette nettstedet tar vi også sikte på å ajourholde aktuell statistikk og prognoseresultat.

I Boligprosjektet er det utviklet en modell for felles befolkningsprognoser på kretsnivå i kommunene. Dette er en unik løsning i Norge og gir et meget godt grunnlag for kommunal planlegging. Også i Interkommunal arealplan (IKAP) har det vært omfattende statistiske analyser. Det er utført betydelige GIS-arbeider.