Flyttinger

Tendensen over tid har vært:

– Netto utflytting fra Trondheim til omlandskommunene i Trondheimsregionen
– Netto innflytting til Trondheim fra øvrige deler av Trøndelag, Norge og utlandet.

Trondheim henter folk fra et fjernt omland og leverer innbyggere til nabokommunene.

Flyttematrise 2019 – flytting mellom kommunene i Trondheimsregionen, til/fra Trøndelag, Norge og utlandet.

Flyttematrise 2018 – flytting mellom kommunene i Trondheimsregionen, til/fra Trøndelag, Norge og utlandet.

Tabell oppdatert til 2016

Flytting 1980-2010
Nettoflytting etter flytteregion – her ser du graf med nettoflytting til/fra Trondheimsregionen (10 kommuner) og grafer for hver enkelt kommune.