Endringer i folkemengden

Befolkningsendringer tredje kvartal 2018 (pdf)

Kvartalsvise endringer i folkemengden
I pdf-en finner du grafer for netto innenlandsk flytting, netto innvandring og fødselsoverskudd for hver enkelt kommune, og en mer omfattende oversikt for Trondheimsregionen. En sammenligning med andre storbyregioner er også med.