Flyttinger

Flytting 1980-2010
Nettoflytting etter flytteregion – her ser du graf med nettoflytting til/fra Trondheimsregionen (10 kommuner) og grafer for hver enkelt kommune.

Grafene viser nettoflytting til andre kommuner i regionen, til øvrige deler av Trøndelag, og til øvrige deler av Norge og utlandet.

Tabell fram til 2016
Se også tabell oppdatert til 2016. Den viser at flyttemønsteret til/fra Trondheim fortsetter omtrent som før:

– Netto utflytting fra Trondheim til omlandskommunene i Trondheimsregionen
– Netto innflytting til Trondheim fra øvrige deler av Trøndelag, Norge og utlandet.

Trondheim henter altså folk fra et fjernt omland og leverer innbyggere til nabokommunene.