Bolig

Boligpotensial og boligbygging – kartlagt boligpotensial i regionen og forutsatt boligbygging som ligger til grunn for befolkningsprognosen.

Boligfeltbase – viser alle boligfelt som er vedtatt i kommuneplanene.