Pendling i Trondheimsregionen

16 825 personer pendlet fra nabokommunene til Trondheim i 2019. Det er 286 flere enn i 2018 og over nesten 5000 flere enn i 2000.

4759 pendlet motsatt vei – ut av byen. Det er 100 flere enn året før og mer en dobbelt så mange som i 2000.

En grafikk viser pendling mellom kommunene våre. Hold musepekeren over den aktuelle kommunen og linjene inne i sirkelen. Da får du opp absolutte tall og andel pendlere av sysselsatte.

Her er et kart med hovedtall for 2020:

 

Melhus passerte 4000 pendlere til Trondheim i 2018 og Skaun passerte 2000.
Malvik passerte 4000 daglige pendlere til byen allerede i 2014. Kommunen nærmer seg et nivå der 60 prosent av de sysselsatte jobber i Trondheim.

Samtidig pendlet 1276 fra Trondheim til Stjørdal i 2019. Se mer om pendling ut av Trondheim  under tabellen.

Pendling til Trondheim i 2000, 2012 og 2019:

Kommune Pendlere til Trondheim 2000 Andel av sysselsatte 2000 Pendlere til Trondheim 2012 Andel av sysselsatte 2012 Pendlere til Trondheim 2019 Andel av sysselsatte 2019
Klæbu 1560 58,5 % 1956 63,3 % 2040 64,8 %
Malvik 3299 56,9 % 3871 57,4 % 4135 57,8 %
Melhus  2921 42,9 % 3923   48,1 % 4033 47,3 %
Skaun 1222 43,0 % 1764   47,5 % 2036 47,1 %
Stjørdal 1421 15,1 % 2164 19,0 % 2530 21,5 %
Orkdal 527 10,6 % 952 16,4 % 1020 17,0 %
Indre Fosen 563 11,6 %  669  13,2 % 621 12,8 %
M Gauldal 371 13,1 % 471 14,3 % 410 12,4 %
Sum 11 884 15 752 16 825

Over tid har pendling ut av Trondheim økt mye raskere ut av enn inn til byen.
Fra nabokommuner til Trondheim siden 2000: + 41 prosent.
Fra Trondheim til nabokommuner siden 2000: + 128 prosent.

Det siste betyr altså over en dobling i antall pendlere ut av byen – fra 2088 i år 2000 til 4759 i 2019. Trondheimsregionen har over tid blitt et gradvis mer felles og fleksibelt arbeidsmarked uavhengig av kommunegrenser.

Totalt pendlet 21 584 mellom Trondheim og de ni andre kommunene i 2019. 22 prosent av disse reiser ut av byen til jobb.

Disse kommunene har flest innpendlere fra Trondheim:
Stjørdal: 1276
Melhus: 1202
Malvik: 857
Orkdal: 477
Innpendling til Orkdal økte med nesten 100 på ett år.