Reisevaner

Reisevanene har endret seg over tid og de varierer fra kommune til kommune. Enkel sagt har andelen miljøvennlige reiser økt i Trondheim de siste ti årene, mens bilbruken har økt i kommunene utenfor Trondheim. Her finner du alle detaljer for kommunene våre:

Reisevaneundersøkelsen 2019 interaktiv

Reisevaneundersøkelsen 2019 pdf

Andelen miljøvennlige reiser (kollektiv, sykling og gåing) i Trondheimsregionen i 2019.