Regionrådet: Rissa-fusjon og nytt Stor-Trøndelag

Rissa-ordfører Ove Vollan tror det er greit å få til sammenslåing med Leksvik (bildet). Melhus-ordfører Jorid Jagtøyen argumenterer mot kommunereformen.

Leksvik 2

Rissa og Melhus framsto som ytterpunktene da kommunene i Trondheimsregionen orienterte om hvor de står i arbeidet med å finnje nye partnere. Det skjedde på møtet i regionrådet i Malvik 12. desember.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik fortalte om prosessen som kan ende med et Stor-Trøndelag i stedet for Nord- og Sør-Trøndelag. Planen er å ha et vedtak for eller mot sammenslåing av fylkene seinest i juni 2016.

Også områder utenfor dagens Trøndelag vil kunne inngå i et større midtnorsk fylke, mener Sandvik. Blant annet kan sykehusstriden i Møre og Romsdal lede Nordmøre nordover.

Dette nyhetsbrevet har mer fra møtet i Malvik.

Flere områder for massedeponi i Trondheimsregionen skal utredes – inkludert det omstridte aealet i Brekkfjæra i Skaun (nær Øysand). Framdriftsplanen er høring i februar og vedtak om en plan for massedeponi på regionrådets møte 17. april 2015. Les mer om massedeponi – blant annet oppdaterte kart.