Jakt på kompetanse – fornøyd med transport

Studenter RIKTIGbildeÅ skaffe nok kompetent arbeidskraft er den største utfordringen for bedriftene i Trondheimsregionen.

Det går fram av Storbyundersøkelsen fra 2013. Den er en omfattende næringspolitisk kartlegging av de seks største byregionene; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Alle er opptatt av rekruttering (bilde fra immatriukulering ved NTNU).

Fokus på forskning
I Trondheimsregionen har næringslivet enda litt sterkere fokus på tilgang på kompetanse enn gjennomsnittet. Trondheimsregionen skiller seg særlig ut i synet på betydningen av forskning, utvikling og kunnskap. Noen eksempler:

• Vurderer tilgang på høyt utdannet arbeidskraft som viktigere her enn snittet for Norge.
• Vurderer kontakt med forskningsmiljøene som viktigere enn det bedrifter i resten av storbyregionene oppgir.
• Ser på innovasjon og økt omstillingsevne som en viktigere utfordring enn gjennomsnittet.
• Viktigste område for å styrke din bedrift i framtida: En langt høyere andel i Trondheimsregionen svarer tettere samarbeid med relevante forskningsmiljøer enn i de andre regionene.
• Viktigste politiske satsing etter Stortingsvalget: Langt høyere andel enn snittet svarer forskning og utdanning.

Fornøyd med samferdsel
Trondheimsregionen er det eneste stedet hvor et flertall av bedriftene oppgir at kø og forsinkelser ikke har påført dem tap eller merkostnader.

Bedriftene i Trondheimsregionen ser på veier, kollektivtilbud og andre samferdselsspørsmål som mindre utfordrende enn i de andre regionene. Ett eksempel:

Har kø eller andre trafikkproblemer medført økonomisk tap for din bedrift det siste året? Ja-andel (oppgir tap) er slik:
Trondheimsregionen: 33 prosent
Alle regionene: 50 prosent
Stavangerregionen: 64 prosent
Bergensregionen: 54 prosent.

Her er lenke til Storbyundersøkelsen 2013.