Handlingsplaner

Handlingsplanene skal sikre gjennomføring av tiltak som bidrar til å nå målene i Strategisk næringsplan. Handlingsplaner blir vedtatt annethvert år, siste gang i 2015.

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan 2015-2016.

Aktiviteter og tiltak i handlingsplanen omfatter relevante tiltak utført av flere enn Trondheimsregionen. Noen er direkte oppdrag for Trondheimsregionen, andre i samarbeid med flere partnere og noen av tiltakene er eid og utført av andre aktører.  Her inngår Næringsforeningen, Trondheim kommune, NTNU med flere.

Handlingsplanen er et dynamisk dokument, som legger til nye aktiviteter fortløpende. Næringsrådet mottar innspill til tiltak. De ansatte i Trondheimsregionen bidrar til diskusjon og utforming av aktiviteter dersom gode ideer  kan bidra til å nå målene i strategisk næringsplan.