Historikk

Regionrådet i Trondheimsregionen vedtok 11. juni 2010 en felles Strategisk næringsplan for de ti medlemskommunene. Planarbeidet hadde pågått siden 2009. Det ble ledet av næringslivet selv, representert ved næringsforeningene i regionen (Næringsalliansen). Næringsalliansen la fram forslag til plan med mål og strategier.

Tanken var:
* å lage et verktøy for økt verdiskaping og bærekraftig utvikling av regionen
* å utnytte fordelene ved å tenke regionalt framfor at kommunene konkurrerer innbyrdes

Regionrådet vedtok, forkortet:

  1. Trondheimsregionen anser forslag til strategisk næringsplan som et viktig verktøy for økt verdiskaping og bærekraftig næringsliv.
  2. Overordnet mål, delmål og tilhørende strategier legges til grunn for å konkretisere handlingsplaner og tiltak. Dette omfatter også å utvikle og sikre eksisterende næringsliv.
  3. Det ansettes en prosjektdriver i Trondheimsregionen og det etableres et næringsråd.
  4. Saksframlegg i politiske saker med relevans for næringslivet skal redegjøre for om forslag er i tråd med strategisk næringsplan.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen leder arbeidet med en ny Strategisk Næringsplan som skal gjelde fra 2021.