Historikk

Regionrådet i Trondheimsregionen vedtok 11. juni 2010 en felles Strategisk næringsplan for de ti medlemskommunene. Planarbeidet ble ledet av næringslivet selv, representert ved næringsforeningene i regionen (Næringsalliansen).

Første versjon av Strategisk næringsplan: Strategisk næringsplan vedtatt i 2010.

Tanken var:
* å lage et verktøy for økt verdiskaping og bærekraftig utvikling av regionen
* å utnytte fordelene ved å tenke regionalt framfor at kommunene konkurrerer innbyrdes

Ny plan vedtatt i 2016
Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen ble revidert i 2016:

Strategisk næringsplan 2017-2020

Det er også vedtatt en:
Handlingsplan for Strategisk Næringsplan 2018-2019

I desember 2019 vedtok regionrådet at det skal lages en ny Strategisk næringsplan. Den skulle etter planen gjelde fra 2021, men prosessen ble forsinket pga pandemien. I desember 2021 vedtok regionrådet å justere planen ved å lage en Verdiskapingsstrategi tilpasset en tilsvarende strategi vedtatt på fylkesnivå. Det ledet til vedtak i 2022:

Les alt om Verdiskapingsstrategien

Vi har en stor fordel
Kunnskapsmiljøene anført av NTNU er vårt sterkeste fortrinn i konkurransen med storbyregioner i inn- og utland. Vi legger derfor stor vekt på Trondheimsregionen som et kraftsentrum i utvikling av ny og bærekraftig teknologi. I 2014 vedtok regionen som mål å doble antall teknologibedrifter og -arbeidsplasser innen 2025. Næringsforeningen i Trondheimsregionen har samme mål.

Trondheimsregionen vil forene hjernekraft og handlekraft. Det er derfor etablert et tett samarbeid mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene og offentlig sektor. Vi stimulerer gründerånd og nyskaping. Innovasjon har blitt «in». Samtidig skjerpes konkurransen om kompetanse. Regionen ønsker å styrke arbeidet for å trekke til seg og beholde talenter.